Povinnosti pořádajícího družstva

  1. Zajištění včas dostatečně velké tělocvičny, nahlášení místa, přesné adresy minimálně měsíc dopředu.
  2. Zajištění vždy minimálně dvou rozhodčích (rozhodčí musí být starší 16-ti let). Nahlášení jmen rozhodčích organizátoru turnaje nejdéle týden před uspořádaním turnaje.
  3. Zajištění základních věcí na turnaj: rozpis turnaje, tabulky na výsledky, dostatečný počet míčků na hru na celý turnaj, rozlišovací dresy, mít nepřetržitě připravenou lékárničku u časomíry.
  4. Zajištění minimálně dvou šaten (mohou být i průchozí, ale v tom případě musí být umožněno hráčům, vzít si věci na lavičku)
  5. Zajištění dostatečného počtu lidí na pořadatelskou službu, která se bude starat o zápisy, časomíru a mantinely.
  6. Tělocvična, či hala musí být zpřístupněna půl hodiny před začátkem turnaje.
  7. Po turnaji je vedoucí družstva pořádající turnaj povinen do dvou dnů poslat elektronickou formou výsledky jednotlivých utkání.
Platnost uložené stránky vyprší: 22. 1. 2021 06:17:01
Nahoru